Έλεγχω τον καταλύτη μου...

Έλεγχω τον καταλύτη μου...
Μόνο αν διαπιστώσω βλάβη
19  32.2%
ΠΟΤΕ!
11  18.6%
Σε κάθε service!
11  18.6%
Με την έκδοση κάρτας καυσαερίων
10  16.9%
Σε κάθε έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο.
8  13.6%

Αριθμός Ψήφων  :  59
Πρώτη ψήφος  :  Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος 2010 21:10
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 07 Φεβρουάριος 2018 09:57