Έλεγχω τον καταλύτη μου...

Έλεγχω τον καταλύτη μου...
Σε κάθε service!
81  60%
Μόνο αν διαπιστώσω βλάβη
20  14.8%
ΠΟΤΕ!
15  11.1%
Με την έκδοση κάρτας καυσαερίων
11  8.1%
Σε κάθε έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο.
8  5.9%

Αριθμός Ψήφων  :  135
Πρώτη ψήφος  :  Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος 2010 21:10
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023 10:54